ouder worden in de poŽzie - dichters over de ouderdom - werk van oudere dichters
 
 

 volgende gedicht

ouder worden in de poŽzie - start

home

 
 
DE DIEPE BETEKENIS
 
Ik sta wankelend aan de rand
van de Ware Diepe Betekenis
te staren of er een teken is
van de rare overkant,
 
en voel in mijn voeten de weeŽ lust
om die luchtzee maar in te springen.
De plons. De spreidende ringen.
Maar dit is geen kust.
 
Het is weer maandag vandaag.
We hebben het bed afgehaald,
weer een zakdoekje gevonden,
 
ik vraag 'Koffie?' zij zegt weer 'Graag',
en ik denk weer 'Dit is bepaald
alweer niet mijn laatste seconde.
 
 

 

Leo Vroman

uit: ĎNee, nog niet doodí

Querido, 2008

commentaar

 
Hoewel hij de 90 al ruimschoots is gepasseerd is Leo Vroman (1915) nog volop actief als dichter. Vrijwel maandelijks zijn nieuwe gedichten van hem te lezen in het Hollands Maandblad, en regelmatig verschijnen van hem nieuwe bundels, zoals 'Nee, nog niet dood' (2008) en 'Soms is alles eeuwig' (2009).
De titel in bovenstaand gedicht is zwaar aangezet, en doet enige ironie vermoeden, net zoals de titel van de bundel waaruit het gedicht ontleend is. PoŽtisch gezien is interessant, dat Vroman in het gedicht een omgekeerde weg bewandelt. Veel gedichten beginnen met een observatie, anekdote, om van daaruit te komen tot een abstracter niveau dat het dagelijkse leven ontstijgt. Vroman begint dit gedicht juist met Grote Woorden, met gedachten over hiernamaals en doodsverlangen en eindigt met een uitgesproken huiselijk en intiem tafereel (zoals we inmiddels kennen uit de documentaire van Ike Bertels). Het is alsof de dichter erop wijst, dat ondanks alle hoogdravende gedachten die we met ons intellect produceren het leven toch in de eerste plaats in alle kleine dagelijkse dingen geleefd moet worden. De dialoog aan het begin van de vierde strofe ademt daarbij dezelfde huiselijke sfeer als Nijhoffs 'Impasse'.
Merkwaardig is het veelvuldig gebruik van 'weer' in de laatste twee strofen. Dit doet overdadig en bijna slordig aan. Zou de dichter inderdaad, zoals hij in interviews te kennen gaf, zijn gedichten direct na voltooiing opsturen? Anderzijds wijst de vervanging van het vijfde 'weer' door 'alweer' op opzettelijke en bewuste herhaling .